Regulamin Sklepu Kodwex.pl

Regulamin oraz warunki korzystania z serwisu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem Sklepu Kodwex.pl jest firma UNIKOD - Grzegorz Buława

Korzystając z usług Sklepu kodwex.pl oświadczasz, że zapoznałeś się i akceptujesz regulamin.

Firma UNIKOD - Grzegorz Buława z siedzibą w Sopotnia Wielka 240 o numerze NIP 553-216-87-60 jest polskim, legalnym przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEiDG dn. 01.05.2018r.

Sklep Kodwex.pl zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży doładowań, kart Paysafecard, kart prepaid, e-voucherow i innych produktów, których wysyłka możliwa jest do zrealizowania drogą cyfrową. Klient decyduje gdzie używa kodu i robi to na własną odpowiedzialność.

Wszystkie sprzedawane produkty są własnością producenta/wydawcy określonych kart i podlegają regulacjom tychże podmiotów.

Sklep Kodwex.pl nie odpowiada za działanie stron internetowych na których można zrealizować zakupione u nas kody i vouchery. Nie odpowiadamy za treści umieszczane w tych serwisach. Wszelkie reklamacje w związane z powyższym nie będą przyjmowane.

Sklep Kodwex.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zakupionych kodów, przekazanie kodów osobom trzecim, wykorzystanie kodów w sposób łamiący postanowienia regulaminu wydawcy danych kodów itp. lub łamiących prawo i naruszających prawa autorskie. Przestrzegamy przed używaniem kodów na stronach, udostępniających telewizję online. Przed użyciem kodu na konkretnej stronie internetowej zalecamy sprawdzić czy działa ona legalnie i nie narusza praw autorskich itp.

Sklep Kodwex.pl nie ma ŻADNEGO związku z JAKĄKOLWIEK stroną, udostępniającą telewizję online. Sklep Kodwex.pl nie ma ŻADNEJ umowy na świadczenie usług płatniczych z jakąkolwiek stroną, udostępniającą telewizję online. Wszelkie zgłoszenie na temat działania tych stron i roszczenia są BEZZASADNE.

Wszystkie klucze sprzedawane przez Sklep Kodwex.pl są oryginalnymi produktami i pochodzą bezpośrednio od wydawców/partnerów realizujących poszczególne doładowanie.

Wszelkie problemy z zakupionymi kodami, które wynikają z winy operatora obsługującego zakupione doładowanie (np. niemożność zrealizowania doładowania Paysafecard w wyniku problemów lub ograniczeń po stronie Pasyafecard) kupujący winien wyjaśniać bezpośrednio u wydawcy danego doładowania. Sklep Kodwex.pl nie jest wydawcą doładowań i nie może odpowiadać za dostępność i regulaminy usług oferowanych przez wydawcę poszczególnych kodów.

Sklep Kodwex.pl nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy w działaniu usługi i dostawie kodów w wyniku awarii hostingu, awarii systemu płatności, awarii systemu wysyłki kodów i innych niezależnych od właściciela Sklepu czynników, jednakże Sklep Kodwex.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu utrzymania wysokiej jakości oferowanych usług, szybkiego dostarczania zakupionych przedmiotów i sprawnego rozwiązywaniu zaistniałych problemów.

Kupujący przed zakupem jest zobowiązany zapoznać się z danym produktem, w przypadku pytań bądź wątpliwości winny jest wystosować odpowiednie zapytanie na temat danego produktu, w celu uniknięcia nieporozumień.

Korzystać z ofert Sklepu może tylko i wyłącznie właściciel konta lub karty kredytowej, z której dokonywana jest płatność w Sklepie Kodwex.pl.

Kontakt kupującego ze Sklepem odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem e-maila podanego w zamówieniu produktu, lub poprzez kontakt telefoniczny.

Sklep Kodwex.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika na czas nieokreślony bez podania przyczyny.

Sklep kodwex.pl nie jest miejscem do anonimowych zakupów. Podczas dokonywania transakcji, kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i realnych danych wraz z aktualnym numerem telefonu. Podanie nieprawdziwych lub fałszywych danych będzie skutkowało odrzuceniem zamówienia i zwrotem pieniędzy na rachunek z jakiego została dokonana wpłata. Zwrot jest pomniejszony o koszt prowizji pośrednika płatności.

Sklep Kodwex.pl może zażądać dokumentów oraz aktualnego numeru telefonu, niezbędnych do weryfikacji konta użytkownika. Zwłaszcza jeśli podczas transakcji kupujący nie poda prawidłowych danych teleadresowych lub dane kupującego oraz osoby realnie dokonującej wpłaty się różnią między sobą. Podanie nieprawdziwych lub fałszywych danych będzie skutkowało odrzuceniem zamówienia i zwrotem pieniędzy na rachunek z jakiego została dokonana wpłata. Zwrot jest pomniejszony o koszt prowizji pośrednika płatności.

Sklep Kodwex.pl może odmówić realizacji zamówienia i dokonać zwrotu wpłaconych środków (pomniejszonych o prowizję operatora płatności) w razie podejrzenia nieautoryzowanej transakcji lub w przypadku podania przez kupującego fikcyjnych lub niepełnych danych teleadresowych.

2. PŁATNOŚCI

Sklep Kodwex.pl obsługuje następujące metody płatności: szybkie wpłaty PayU, Dotpay oraz CashBill.

Transakcje za pomocą kart płatniczych w naszym sklepie obecnie nie są możliwe.

Wszelkie dane potrzebne do zapłaty przetwarzane są po stronie operatora płatności. Sklep Kodwex.pl nie przechowuje i nie przetwarza po stronie serwera żadnych danych klienta potrzebnych do dokonania płatności, tudzież danych kart płatniczych i innych wrażliwych danych klienta.

3. WYSYŁKA

Kupujący zakupione kody otrzymuje droga elektroniczną, poprzez pocztę e-mail.

Zakupione kody wysłane są tylko i wyłącznie na podany podczas zamówienia adres e-mail.

Kupujący jest zobowiązany do podania aktualnego i prawidłowego adresu e-mail przy składaniu zamówienia. Reklamacje z tytułu podania błędnego adresu e-mail nie będą uznawane.

Czas wysyłki uzależniony jest od pracy systemów płatności oraz systemu wysyłki kodów. Kody są wysyłane automatycznie po otrzymaniu pełnej płatności, czas dostawy liczony od momentu potwierdzenia zapłaty w typowych warunkach nie przekracza 10 minut (nie dotyczy zamówienia realizowanych za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, gdzie czas dostawy może wynieść od kilku minut do maksymalnie 24h od momentu otrzymania wpłaty).

Sklep Kodwex.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy kodów do maksymalnie 24h w przypadku awarii systemu obsługującego wysyłkę kodów i/lub innych niezależnych od Sklepu czynników, które mogą wpłynąć na przetworzenie zamówienia (wydłużony czas przetwarzania płatności przez PayU, awaria Automater-a itp.).

4. ROZPORZĄDZENIE RODO

25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

Administratorem danych osobowych klientów naszego sklepu jest firma UNIKOD - Grzegorz Buława z siedzibą w Sopotnia Wielka 240, 34-340 Jeleśnia o numerze NIP: 553-216-87-60

Więcej informacji na temat rozporządzenia umieściliśmy TUTAJ

5. REKLMACJE

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: sklep@kodwex.pl lub przez system Automater za pośrednictwem którego dostarczane są zakupione produkty. Odpowiedź na każdą reklamację będzie udzielona w odpowiednim do tego czasie (maksymalnie 7 dni od jej złożenia) tą samą drogą jaką została złożona.

6. ZWROTY

Brak możliwości zwrotu. 

Zgodnie z art.38 ustawy o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014 roku sprzedawane treści cyfrowe (klucze, linki aktywacyjne, kody) nie podlegają zwrotowi. 

Zakupione u nas kody i klucze należy wykorzystać w ciągu 30 dni od ich zakupu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2018